Zamówienia publiczne

Ogłoszenia przetargowe

Zaproszenie do składania ofert na odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków (08.03.2024)

Zaproszenie do składania ofert > Pobierz 

Formularz oferty > Pobierz

Badanie osadu 1 > Pobierz 

Badanie osadu 2 > Pobierz 

Zaproszenie do składania ofert na odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków (05.12.2022)

Zaproszenie do składania ofert > Pobierz 

Formularz oferty > Pobierz

Badanie osadu 1 > Pobierz 

Badanie osadu 2 > Pobierz 

Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i pobieranie paliwa do kanistrów Spółki Skawa Jordanów Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy (16.11.2022)

Termin składania ofert: 24.11.2022 r., godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 24.11.2022 r., godz. 11.00.

Link do zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54f4bdd1-5491-11ed-8832-4e4740e186ac 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków – etap I dla osiedla „Budowa” w Łętowni i etap II dla osiedla „Jakubczęcia” w Łętowni (16.04.2021)

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym > Pobierz

SWZ Zamówienie sektorowe > Pobierz

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy > Pobierz 

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie dotyczące spełnenia warunków > Pobierz 

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu > Pobierz 

Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz robót > Pobierz 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia > Pobierz 

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej > Pobierz 

Załącznik nr 7a – Projekt umowy część I > Pobierz

Załącznik nr 7b -Projekt umowy część II > Pobierz

Załącznik nr 8a – Przedmiar robót dla częsći I > Pobierz 

Załącznik nr 8b – Przedmiar robót dla części II > Pobierz 

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa część I i część II > Pobierz 

Załącznik nr 10 do SWZ- Specyfikacja kanalizacja Łętownia etap I i II > Pobierz 

Informacja z otwarcia ofert > Pobierz 

Dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne (22.11.2019)

Ogłoszenie > Pobierz  

SIWZ > Pobierz    Pobierz 

Informacja z otwarcia ofert > Pobierz 

Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu (04.10.2019)

Ogłoszenie > Pobierz 

SIWZ po zmianach > Pobierz 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy > Pobierz 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy > Pobierz 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o grupie kapitałowej > Pobierz 

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw > Pobierz 

Załącznik nr 5, 5a, 5b – Opis urządzenia > Pobierz 

Załącznik nr 6 do oświadczenie RODO > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 1 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 3 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 4 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 5 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 6 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 7 > Pobierz 

Informacja z otwarcia ofert > Pobierz 

Wyniki przetargów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków – etap I dla osiedla „Budowa” w Łętowni i etap II dla osiedla „Jakubczęcia” w Łętowni (25.05.2021)

Wybór najkorzystniejszej oferty > Pobierz  

Dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne (04.12.2019)

Wybór najkorzystniejszej oferty > Pobierz  

Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu (22.10.2019)

Wybór najkorzystniejszej oferty > Pobierz 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia > Pobierz