AKTUALNOŚCI

STREFA KLIENTA

PRZYŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU

WYMAGANE DOKUMENTY:
> KOPIA AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

PRZYŁĄCZENIE DO KANALIZACJI

WYMAGANE DOKUMENTY:
> KOPIA AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

ZAWARCIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY

WYMAGANE DOKUMENTY:
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

ZAWARCIE UMOWY NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

WYMAGANE DOKUMENTY:
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

ZGŁOSZENIE ODCZYTU WODOMIERZA

TELEFON: (+48) 18 534 20 21

ZGŁOSZENIE AWARII

TELEFON: (+48) 18 534 20 21

AWARIE KANALIZACJI:

(+48) 603 684 046

AWARIE WODOCIĄGÓW:

(+48) 730 887 330

CENY USŁUG DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  • INFORMACJA O ROZLICZENIACH ZA I KWARTAŁ 2022 R.  > POBIERZ 
  • DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JORDANÓW NA OKRES 3 LAT (OBOWIĄZUJE OD 01.04.2023) > POBIERZ