AKTUALNOŚCI

STREFA KLIENTA

b

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

AKTUALNOŚCI

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. zatrudni: kierowcę kategorii C pracowników zbiórki odpadów do pracy przy zbieraniu i wywozie odpadów z terenu Gminy Jordanów Praca 5 dni w tygodniu w...

czytaj dalej
OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Spółka zatrudni kierowcę kat. C do wywozu odpadów. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem (+48) 605 382 337 CV proszę przesyłać na adres Spółki lub e-mail: osielecsk@wp.pl lub...

czytaj dalej

STREFA KLIENTA

PRZYŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU

WYMAGANE DOKUMENTY:
> KOPIA AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

PRZYŁĄCZENIE DO KANALIZACJI

WYMAGANE DOKUMENTY:
> KOPIA AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

ZAWARCIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY

WYMAGANE DOKUMENTY:
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

ZAWARCIE UMOWY NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

WYMAGANE DOKUMENTY:
> WNIOSEK
POBIERZ WNIOSEK   

ZGŁOSZENIE ODCZYTU WODOMIERZA

TELEFON: (+48) 18 534 20 21

ZGŁOSZENIE AWARII

TELEFON: (+48) 18 534 20 21

AWARIE KANALIZACJI:
(+48) 603 684 046

AWARIE WODOCIĄGÓW:

ŁĘTOWNIA: (+48) 886 454 952
TOPORZYSKO: (+48) 798 949 765
WYSOKA: (+48) 730 887 330

CENY USŁUG DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  • INFORMACJA O ZMIANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW > POBIERZ   
  • DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JORDANÓW NA OKRES 3 LAT > POBIERZ   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia przetargowe

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków – etap I dla osiedla „Budowa” w Łętowni i etap II dla osiedla „Jakubczęcia” w Łętowni (16.04.2021)

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym > Pobierz

SWZ Zamówienie sektorowe > Pobierz

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy > Pobierz 

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie dotyczące spełnenia warunków > Pobierz 

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu > Pobierz 

Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz robót > Pobierz 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia > Pobierz 

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej > Pobierz 

Załącznik nr 7a – Projekt umowy część I > Pobierz

Załącznik nr 7b -Projekt umowy część II > Pobierz

Załącznik nr 8a – Przedmiar robót dla częsći I > Pobierz 

Załącznik nr 8b – Przedmiar robót dla części II > Pobierz 

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa część I i część II > Pobierz 

Załącznik nr 10 do SWZ- Specyfikacja kanalizacja Łętownia etap I i II > Pobierz 

Informacja z otwarcia ofert > Pobierz 

Dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne (22.11.2019)

Ogłoszenie > Pobierz  

SIWZ > Pobierz    Pobierz 

Informacja z otwarcia ofert > Pobierz 

Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu (04.10.2019)

Ogłoszenie > Pobierz 

SIWZ po zmianach > Pobierz 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy > Pobierz 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy > Pobierz 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o grupie kapitałowej > Pobierz 

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw > Pobierz 

Załącznik nr 5, 5a, 5b – Opis urządzenia > Pobierz 

Załącznik nr 6 do oświadczenie RODO > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 1 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 3 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 4 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 5 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 6 > Pobierz 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 7 > Pobierz 

Informacja z otwarcia ofert > Pobierz 

Wyniki przetargów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków – etap I dla osiedla „Budowa” w Łętowni i etap II dla osiedla „Jakubczęcia” w Łętowni (25.05.2021)

Wybór najkorzystniejszej oferty > Pobierz  

Dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne (04.12.2019)

Wybór najkorzystniejszej oferty > Pobierz  

Dostawa używanych samochodów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu (22.10.2019)

Wybór najkorzystniejszej oferty > Pobierz 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia > Pobierz 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast