KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZEŃ W ŻUŻYCIU WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZEŃ W ŻUŻYCIU WODY

W związku z utrzymującą się suszą i brakami wody na ujęciach Gmina Jordanów i Spółka Komunalna Skawa Jordanów sp. z o.o. informuje, że wodę z wodociągów gminnych należy wykorzystywać wyłącznie do celów bytowych. Zabrania się wykorzystywania wody do podlewania ogrodów,...