KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZEŃ W ŻUŻYCIU WODY

23/06/2022

W związku z utrzymującą się suszą i brakami wody na ujęciach Gmina Jordanów i Spółka Komunalna Skawa Jordanów sp. z o.o. informuje, że wodę z wodociągów gminnych należy wykorzystywać wyłącznie do celów bytowych.

Zabrania się wykorzystywania wody do podlewania ogrodów, napełniania basenów i innych celów nie związanych z podstawowymi potrzebami.

Nieprzestrzeganie zakazu może spowodować przerwy w dostawach wody.